Garagekonstruktion forts.

Byggprocessen, Garage / Permalink / 0
Ikväll ägnades ett par timmar till att fortsätta planeringen av garaget. Det har gjorts i Googles 3D program Sketchup som är förhållandesvis enkelt att lära sig och använda.
 
Det har gått väldigt smidigt hittills. Dock är den stora frågan huruvida vi skall välja traditionella fackverktakstolar eller gå på saxtakstolar. Fackverkstakstolar skulle kunna erbjuda en vind som givetvis är en fördel ur ett förvaringsperspektiv. Den skulle då i så fall inte bli så stor men visst skulle den kunna gå och bruka. En stor nackdel är att invändig takhöjd endast blir 2,4m. Önskvärt hade varit 2,6-2,7m.
 
Saxtakstolar skulle däremot ge ryggåstak vilket givetvis är snyggt, men det är framförallt av rymden man får och den redan låga takhöjd vi kan få med fackverkstakstolar (2,4m) som gjort att vi börjat fundeara på detta alternativ. Den "låga" takhöjden begränsas av vårt bygglov som anger en maximal bygghöjd på 2,7m. Vi har redan nu fått en mindre avvikelse på det tänkta garaget och idag är det beviljat en bygghöjd på 2,9m.
 
Principskiss på garaget nedan. I nedan bild är de yttersta takstolarna fackverk- och övriga saxtakstolar. 
 
Återkommer med ett inlägg om vad det egentligen innebär att gå på fackverk- resp saxtakstolar. Besrkiver även hur Sketchup kan underlätta mängdning av material för hela bygget. 
 
 
Till top