Faktura från kommunen

Byggprocessen, Finansiering, Rivning / Permalink / 3
I väntan på ingenting för tillfället har fakturan för bygglovet från kommunen trillat in. Vid en jämförelse från tidigare beräkning utifrån kommunens prislista hamnar vi relativt nära uppskattningen på ca 51 000 kr. Utöver nedan faktura på 38 000 kr har vi betalat 6 600 kr för nybyggnadskarta samt 4 400 för rivningslov. Summa summarum så blev det ca 2 000 kr billigare än beräknat! Woho! 

Kommunalt vatten

Byggprocessen, Rivning, Tomt / Permalink / 0
Det var inte helt enkelt det här med kommunalt vatten. Adel började morgonen med att kontakta VA enheten på kommunen där vi får information om följande:
- alla anslutningsavgifter avseende kommunalt vatten och avlopp är betalda och det skall inte vara några konstigheter med detta. Dock kunde han inte svara på varför lantmäteriet har felaktiga uppgifter. Hänvisar till lantmäteriet.
- den gamla ägaren har inte avslutat sitt abonnemang avseende vattnet så troligtvis har faktura gått till gamla ägaren. Vi blir hänvisade att ringa till ekonomiavdelningen för att rätta till detta.
- men det bästa av allt var ju att när vi bad Ale Kommun komma ut och stänga av vattnet så stängde de av detta i gatan. Vi trodde att detta var "allt" men dock åkte vattenmätaren som tillhör kommunen med i rivningen och ligger någonstans på tippen. Vi kommer bli fakturerade för en ny tjusig vattenmätare. 

När Adel kontaktade lantmäteriet så säger dom att de bara "förvaltar" uppgifterna och att det inte är dom som är ansvariga för att ta emot rättelser av denna typ. Lantmäteriet hänvisar till skatteverket. 

När turen kom till skatteverket visade det sig att den förra ägaren inte fyllt i dokumentet avseende fastighetstaxeringen korrekt och att det därför var felaktiga uppgifter hos lantmäteriet. Vi fick uppgift om att vi måste lämna en rättelseblankett av uppgifterna avseende detta för att det därefter skall bli korrekt registrerat.

Jaa... Man lär sig något nytt varje dag!

Stubbar uppgrävda - Ecoplug kom inte till användning

Byggprocessen, Rivning, Trädgård / Permalink / 0
Ecopluggen kom aldrig till användningen eftersom alla stubbar grävdes upp och forslades bort. Vi pratade med närmsta ÅVC om att få tippa av alla stubbar och det var egentligen inte OK men vi kunde tippa lite åt gången om vi kunde bryta ner stubben till hanterbara delar. Grävmaskinisiten slog av all jord med skopan innan han använde grippern fär att dela på stubben. Detta är vi väldigt glada för dä vi nu med säkerhet vet att jorden är disponibel för plantering av thujor tex.
Till top